Dla studentów

W Pracowni realizowane są następujące przedmioty na kierunku DIETETYKA WL UJ CM

Studia I stopnia

Żywienie dziecka zdrowego 

Dietetyka Kliniczna w pediatrii

FAKULTET: Otyłość u dzieci i młodzieży od profilaktyki po leczenie dietetyczne

Studia II stopnia

Dietetyka Pediatryczna

Leczenie żywieniowe w pediatrii

FAKULTET: Otyłość dzieci w praktyce dietetyka