INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Koordynator przedmiotów na kierunku Dietetyka:

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

 

LISTA PRZEDMIOTÓW:

Żywienie Zdrowego Dziecka

Dietetyk Kliniczna w pediatrii

Dietetyka pediatryczna

Leczenie Żywieniowe w pediatrii

Miejsce przebierania się studentów: Szatnia szpitala uniwersyteckiego p. -1

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

Prosimy o zbiórkę przed pierwszymi zajęciami obok sal seminaryjnymi w szpitalu II p.

Studenci otrzymują wykaz sal w których odbywają się zajęcia od koordynatora na pierwszych zajęciach.